S Líviou sa poznáme dlhé roky

S Líviou sa poznáme dlhé roky, no spolupracovať sme začali po jednom náhodnom stretnutí. Vtedy mi predstavila zaujímavú metódu diagnostiky človeka, ktorá ma zaujala, a hneď sme ju využili na konkrétnom oddelení, kde sme nakopli zaspatého tímového ducha. Až neskôr nám ponúkla metódu Gallup, ktorá ma okamžite oslovila a postupne ju aplikujeme na menších tímoch. Zaujímavé je hlavne sebapoznanie, ktoré môže človeka uistiť v jeho silných stránkach, ale aj prekvapiť, a tiež následné tímové stretnutia, pri ktorých majú jednotlivci možnosť pochopiť inakosť ostatných. Lívia dokáže veľmi zaujímavo o Gallup metóde rozprávať, vysvetliť, namotivovať ľudí k spolupráci. Vždy ušije postupy na mieru konkrétnemu tímu. Verím, že mojich kolegov nasmeruje najmä k pochopeniu ostatných kolegov, s ktorými spolupracujú. Lebo tímová spolupráca je dôležitá na dosahovanie cieľov.